Även om vår webbplats ("Webbplatsen") inte är baserad i USA, respekterar vi upphovsrättsinnehavarnas immateriella rättigheter och har därför valt att frivilligt följa bestämmelserna om meddelande och borttagning i Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). . Denna webbplats kvalificerar sig som en "tjänsteleverantör" enligt 17 U.S.C. § 512(k)(1) i DMCA. Följaktligen är det berättigat till visst skydd mot anspråk på upphovsrättsintrång enligt DMCA, vanligtvis kallade "safe harbor"-bestämmelserna. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Därför observerar och följer vi DMCA och har antagit följande meddelande- och borttagningspolicy avseende påståenden om upphovsrättsintrång från våra kunder, prenumeranter eller användare.