I enlighet med Federal Labeling and Record-Keeping Law (även känd som 18 U.S.C. 2257), var alla modeller inom vår domän 18 år eller äldre under fotograferingstiden. Alla modellers åldersbevis innehas av registerhållaren på Blvd. Positano 9a, kontor 5, Sofia, Bulgarien. Allt innehåll och bilder är i full överensstämmelse med kraven i 18 U.S.C. 2257 och tillhörande föreskrifter.

 

Undantag: Innehåll från tredje part

Verksamhetsutövaren på webbplatsen är inte "producent" av de skildringar av verkliga eller påhittade sexuellt uttryckliga beteenden som kan förekomma på webbplatsen. Webbplatsens verksamhetsutövare begränsar sin hantering av detta innehåll och utför endast överföring, lagring, hämtning, mottagning eller formatering av material som kan skildra sexuellt explicit uppträdande, och allt detta material visas på webbplatsen som ett resultat av åtgärder som vidtagits av tredjepartsanvändare av webbplatsen. Alla de delar av webbplatsen som innehåller användarskapat material står under kontroll av den berörde användaren, för vilken webbplatsen tillhandahålls som en onlinetjänst av verksamhetsutövaren. I enlighet med 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) och 47 U.S.C. § 230(c) får verksamhetsutövaren av webbplatsen radera material som finns på webbplatsen till följd av åtgärder som vidtagits av webbplatsens användare och som enligt verksamhetsutövarens eget gottfinnande anses vara oanständigt, obscent, kränkande eller vara oförenligt med webbplatsens riktlinjer och villkor för användning.

 

Undantag: Innehåll producerat av driftansvarig för webbplatsen

I den mån bilder eller videor visas på denna webbplats, för vilka webbplatsens driftansvarig kan betraktas som "producent", är dessa bilder och videor undantagna från kraven i 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. Part 75 av en eller flera av följande anledningar:

1) De producerade bilderna eller videorna visar inte på något sexuellt uttryckligt beteende enligt definitionen i 18 U. S.C. § 2256(2)(A)

2) de producerade bilderna eller videorna visar inte avbildningar av könsorgan eller offentlig plats som har skapats efter den 27 juli 2006

3) de producerade bilderna eller videorna visar inte simulationer av sexuellt uttryckligt utövande av sexuellt beteende som har ägt rum efter ikraftträdandedatumet för 18 U.S.C. § 2257A, eller

4) de producerade bilderna eller videorna har skapats före den 3 juli 1995.